Salgseffektivitet 2018-02-14T22:36:39+00:00

SALGSEFFEKTIVITET

Effektivt salg kræver stærke kunderelationer. Styrk salget med kundespecifikke salgsteknikker, der giver kunden en excellent oplevelse.

De bedste sælgere er dem, der kan skabe stærke personlige relationer. Og de bedste til at skabe personlige relationer er dem, der er gode til at tilpasse sin kommunikation og adfærd til andres behov.

Derfor har vores kurser i salgseffektivitet til formål at give sælgerne viden om, hvordan man skaber stærke loyale relationer – en viden de efterfølgende kan bruge til at opbygge stærke relationer til kunder såvel som til kolleger.

Vi tager udgangspunkt i virksomhedens aktuelle situation og udviklingsbehov og planlægger forløbet i tæt samarbejde med den salgsansvarlige. Modulerne tilpasser vi, så forløbet får allermest effekt lige dér, hvor I har allermest behov.

Brug det til…

 • at gøre sælgerne bevidste om deres personlige stil i hver enkelt fase af salgsprocessen
 • at gøre sælgerne i stand til at opbygge bedre relationer til kunder og kolleger
 • at gøre sælgerne i stand til at udvikle strategier for håndtering af specifikke kunder

Beskrivelse

Med udgangspunkt Insights Discovery profilens separate kapitel om effektivt salg udforsker vi dine sælgeres tilgang til salget, giver dem indsigt i deres personlige salgsstil, forståelse for deres salgsadfærd og klarhed over, hvordan deres adfærd påvirker salget. Vi giver dem værktøjerne til at spotte forskellige kundetyper og lærer dem, hvordan de tilpasser deres salgsstrategi til netop den type kunde. Ved forløbets afslutning har hver enkelt sælger udarbejdet en plan til at opnå konkrete salgsmål og øge sin succesrate.

Vi inddrager masser af praktiske øvelser, der gør det enkelt og trygt for sælgerne at bruge deres nyerhvervede viden så snart, de er tilbage på jobbet igen.

Insights farvehjul

Udbytte

 • Bedre salgsstrategi – Sælgerne bliver i stand til at spotte de forskellige kundetypers behov og målrette salgsargumenterne hertil. De skal ikke bruge tiden på kundens indvendinger.

 • Mere målrettet salgsteam– Sælgerne for forståelse for, hvordan de kan udnytte deres unikke styrker til sammen at skabe bedre salgsresultater.

 • Større kundeloyalitet – Sælgerne bliver i stand til at skabe tætte personlige kunderelationer og gøre virksomheden til kundens foretrukne samarbejdspartner.

 • Øget salg – Sælgerne når hurtigere salgsmålene – og har tid til at overgå dem.

Indhold

 • Selvindsigt – Dine sælgere bliver bevidste om egne personlige styrker og svagheder, deres foretrukne kommunikations- og ledelsesstil samt potentielle udviklingsområder.

 • Salgsstil – Hvordan er sælgerens nuværende salgsstil, fremgangsmåde og kompetencer i alle salgets faser? Er der områder, der kan forbedres?

 • Effekt – Hvilken effekt har salgsstilen på de forskellige kundetyper, og hvordan kan stilen tilpasses, så relationen til kunden bliver stærkere?

 • Handlingsplan – Udarbejdelse af konkrete, individuelle handlingsplaner, der fremskynder opnåelsen af salgsmål.

Klar til at booste salget? Ring til os på 72 34 59 99 eller… 

Kontakt os