Salgseffektivitet 2017-11-10T19:42:26+00:00

Salgseffektivitet

Klæd sælgerne på til at overgå deres salgsmål

De bedste sælgere er dem, der kan skabe stærke personlige relationer. Og de bedste til at skabe personlige relationer er dem, der er gode til at tilpasse sin kommunikation og adfærd til andres behov.

Derfor har vores kurser i salgseffektivitet til formål at give sælgerne viden om, hvordan man skaber stærke loyale relationer – en viden de efterfølgende kan bruge til at opbygge stærke relationer til kunder såvel som til kolleger.

Brug det til…

 • at gøre sælgerne bevidste om deres personlige stil i hver enkelt fase af salgsprocessen
 • at gøre sælgerne i stand til at opbygge bedre relationer til kunder og kolleger
 • at gøre sælgerne i stand til at udvikle strategier for håndtering af specifikke kunder

Beskrivelse

Kurset i salgseffektivitet tager udgangspunkt i jeres aktuelle situation og udviklingsbehov og planlægges i tæt samarbejde med den salgsansvarlige.

Med udgangspunkt Insights Discovery profilens separate kapitel om effektivt salg udforsker vi dine sælgeres tilgang til salget, giver dem indsigt i deres personlige salgsstil, forståelse for ders salgsadfærd og klarhed over, hvordan denne adfærd påvirker salget. Vi giver dem værktøjerne til at spotte forskellige mennesketyper og lærer dem, hvordan de tilpasser deres salgsstrategi til de forskellige kundetyper. Ved forløbets afslutning har hver enkelt sælger udarbejdet en plan til at opnå konkrete salgsmål og øge sin succesrate.

Vi inddrager masser af praktiske øvelser, der gør det enkelt og trygt for sælgerne at bruge deres nyerhvervede viden så snart, de er tilbage på jobbet igen.

Udbytte

 • Bedre salgsstrategi – Sælgerne bliver i stand til at spotte de forskellige kundetypers behov og målrette salgsargumenterne hertil. De skal ikke bruge tiden på kundens indvendinger.

 • Mere målrettet salgsteam– Sælgerne for forståelse for, hvordan de kan udnytte deres unikke styrker til sammen at skabe bedre salgsresultater.

 • Større kundeloyalitet – Sælgerne bliver i stand til at skabe tætte personlige kunderelationer og gøre virksomheden til kundens foretrukne samarbejdspartner.

 • Øget salg – Sælgerne når hurtigere salgsmålene – og har tid til at overgå dem.

Indhold

 • Selvindsigt – Dine sælgere bliver bevidste om egne personlige styrker og svagheder, deres foretrukne kommunikations- og ledelsesstil samt potentielle udviklingsområder.

 • Salgsstil – Hvordan er sælgerens nuværende salgsstil, fremgangsmåde og kompetencer i alle salgets faser? Er der områder, der kan forbedres?

 • Effekt – Hvilken effekt har salgsstilen på de forskellige kundetyper, og hvordan kan stilen tilpasses, så relationen til kunden bliver stærkere?

 • Handlingsplan – Udarbejdelse af konkrete, individuelle handlingsplaner, der fremskynder opnåelsen af salgsmål.

Andre løsninger til at tackle dine udfordringer

Er kurset i salgseffektivitet ikke lige dét, du leder efter? Så tag et kig på vores andre kurser.

PERSONLIG EFFEKTIVITET

LEDELSESEFFEKTIVITET

Skal vi hjælpe jeres virksomhed?

Så kontakt mig endelig for en uforpligtende snak om, hvordan I kommer i gang med jeres udviklingsrejse

Bente Juel Danyar, chefkonsulent

25 55 40 03  
Send email