Case: Geopartner

Geopartner 2018-02-26T23:16:23+00:00

Project Description

Udfoldelse af det fulde medarbejderpotentiale

Baggrund

Geopartner er en af landets største landinspektørvirksomheder og tilbyder en bred vifte af ydelser inden for traditionelle landinspektøropgaver i hele Danmark.

For at tilpasse sig et et marked præget af stigende konkurrence med kundeloyalitet som et essentielt parameter ønskede Geopartner at omdefinere virksomhedens selvforståelse og ruste medarbejderne til i langt højere grad at yde personlig kundeservice, opbygge og fastholde den tætte kunderelation og ikke kun løse konkrete, faglige opgaver. Center for HR fik til opgave at skabe de rette rammer og betingelser for at udfolde medarbejderpotentialet og forbedre kommunikationen – både internt i virksomheden og eksternt med kunderne.

Sådan gjorde vi

Til at synliggøre udviklingspotentialet, skabe fælles fodslaw og sikre et solidt afsæt til at imødekomme fremtidens udfordringer sammensatte vi et forløb, der blandt andet bestod af følgende elementer:

  • Udarbejdelse af Insights Discovery profil til samtlige medarbejdere

  • Personlig tilbagemelding til alle medarbejdere

  • Workshops med inddragelse af profilerne som værktøj til at synliggøre reelle udfordringer og optimal sammensætning af medarbejderstyrken

  • Udvikling af et fælles sprog til fremme af en kultur med bedre feedback og færre konflikter

  • Konkrete værktøjer til at tilpasse sin kommunikation i forhold til kollegers og kunders individuelle præferencer for kommunikation

Resultat: Stærk virksomhedskultur og tydelig bonus på bundlinjen

Udfoldelsen af medarbejderpotentialet har skabt en konstruktiv og positiv kultur præget af tillid, gensidig respekt og plads til at hver enkelt kan blomstre i samspillet med sine kolleger. Kommunikationen har fået et stort løft, der har betydet at både ledere og medarbejdere kan sætte ord på sig selv og andre. Et uvurdérligt værktøj – også når det handler om at opkvalificere kontakten til kunderne. Det har i den grad løftet hele virksomheden, hvilket også kan ses på alle virksomhedens tal.

Center for HR udvikler mennesker! Det er virkelig dét, de kan. De har været et altafgørende bidrag til hele vores proces, der har udviklet os til at være en virksomhed, hvor vi spiller hinanden stærkere. I dag fungerer Center for HR som vores ”Wingman”, og vi kan altid ringe og få en god vejledning og sparring fra dem. Det er et samarbejde vi er utroligt glade for.

Henrik Ibsen, tidl. adm. direktør, Geopartner