Personlig effektivitet 2018-02-14T22:26:37+00:00

PERSONLIG EFFEKTIVITET

Styrk samarbejdet med vores programmer i personlig effektivitet, der fremmer arbejdsrelationen og øger præstationsniveauet.

Organisationer, der er bygget op omkring højtydende teams, oplever en øget medarbejderindsats, større produktivitet og bedre problemløsning på arbejdspladsen. Det er blot nogle af årsagerne til, at fantastiske teams er uundværlige, hvis man vil have succes. Men selv de dygtigste teams kan opleve barrierer, der hæmmer kommunikation og samarbejde og har en negativ effekt på præstationsniveauet – både individuelt og i teamet.

Vores programmer i personlig effektivitet kan skabe rammerne for udviklingen af teams, der er mere engagerede, arbejder hårdere, føler større tilfredshed med deres arbejde og har færre interne konflikter.

Ved at give medarbejderne selvindsigt og forståelse for deres egen og kollegernes unikke stil og hvordan de kan udnytte deres viden til at præstere bedre – både individuelt og i teamet – nedbryder vi de præstationshæmmende barrierer for kommunikation og samarbejde og lægger fundamentet for skabelsen af højtydende teams.

Brug det til…

 • at skabe bevidsthed om individers unikke stil
 • at udvikle medarbejdernes selvbillede og forståelse for hinanden
 • at styrke korpsånden

 • at styrke medarbejdernes evne til at nå sine mål.

Beskrivelse

Forløbet i personlig effektivitet kan løse enhver samarbejdsmæssig udfordring og bliver altid planlagt i tæt samarbejde med den personaleansvarlige.

Hver enkelt medarbejder får klarhed over både sin egen og kollegernes unikke stil, motivationsfaktorer, behov og forventninger, opdager styrken i forskelligheden og lærer at anerkende og bruge den, når der skal samarbejdes som et team.

Kurset er vores kerneforløb, der introducerer medarbejderne til Insights Discovery.

Insights farvehjul

Udbytte

 • Effektiv kommunikation – Medarbejderne får et fælles sprog, som er let at forstå. Misforståelser og konflikter minimeres.

 • Effektivt samarbejde – Medarbejderne lærer at forstå og udnytte hinandens unikke stil. De samarbejder i stedet for at modarbejde.

 • Højere præstationsniveau – Medarbejderne bliver bedre til at opnå egne mål og samarbejde om de fælles mål.

 • Øget produktivitet – Større arbejdsglæde og motivation. Engagementet intensiveres og sygefraværet falder.

Indhold

 • Perception – Hvorfor oplever vi den samme situation forskelligt?

 • Insights farverne – Ildrød. Solgul. Skovgrøn. Havblå. Hvad er karakteristika for de forskellige farveenergier, og hvordan kommer det til udtryk?

 • Insights Discovery profilen – Hvad er min unikke stil? Hvordan udnytter jeg den bedst muligt til at få større succes? Hvad kan jeg blive bedre til?

 • Identificering af andres stil – Hvordan spotter jeg kollegaens foretrukne stil, og hvordan tilpasser jeg mig bedst?

 • Handlingsplaner – Nøglen til succes.

Klar til at forløse potentialet? Ring til os på 72 34 59 99 eller… 

Kontakt os