Ledelseseffektivitet 2018-02-14T22:42:27+00:00

EFFEKTIV LEDELSE

Inspirér dine ledere til at lede med passion og vision og giv dem nytænkende ledelsesstrategier, der sætter sig spor.

De bedste ledere er dem, som virkelig forstår at inspirere og motivere deres medarbejdere, og de bedste til at gøre dét, er ledere med selvindsigt og forståelse for andre. Derfor tager vores kurser i effektiv ledelse også udgangspunkt i at styrke ledernes selvbillede og indsigt i, hvad der motiverer og driver deres medarbejdere og interessenter.

Lederforløbet ruster lederne til at varetage lederrollen med størst mulig succes og giver dem værktøjerne til at sikre en vedvarende positiv udvikling – både hos dem selv, deres medarbejdere og i organisationen som helhed.

Ved hjælp af håndgribeligt materiale og praksisnære øvelser hjælper vi lederne med at få et bedre selvbillede og forståelse for deres omgivelser, så de kan motivere deres medarbejdere, hurtigt løse konflikter, sammensætte optimale teams og påvirke deres interessenter i en positiv retning.

Forløbene henvender sig til ledere på alle niveauer og bliver sammensat, så de har størst effekt lige dér, hvor I har mest brug for det.

Brug det til at…

 • styrke ledernes kompetencer
 • udvikle et harmonisk ledelsesteam, der leverer de ønskede resultater
 • udvikle lederens evne til at inspirere og motivere medarbejderne optimalt
 • løse arbejdspladsens virkelige udfordringer – en gang for alle.

Beskrivelse

Som i alle programmer starter vi med at give deltagerne større selvindsigt og tager dem derefter med på en rejse, der kan maksimere deres ledelsespotentiale.

Ved hjælp af dybdegående workshops og individuelle coachingsessioner udforsker vi ledernes potentiale og afdækker relevante udviklingsområder. Vi hjælper vi dem med at blive bedre til at spotte og forstå andre mennesketypers behov og motivationsfaktorer og lærer dem, hvordan de kan tilpasse deres adfærd optimalt i forhold til deres interessenter.

Vores måde at arbejde med ledere på afhænger af de samtaler, vi har, når vi indgår et partnerskab med dig. Vi skræddersyr læringsprocessen inden for ledelse til dét, der kommer ud af disse samtaler, og vi kan inddrage produkter, som beskæftiger sig med både præference – hvordan de foretrækker at lede –  og kompetence – hvor gode de er til at lede på denne måde.

Insights Deeper Discovery leveret af Center for HR

Indhold

 • Selvindsigt – Hvad er den foretrukne måde at arbejde, kommunikere og træffe beslutninger på?

 • Ledelsesstil – Hvad er lederens ideelle arbejdsbetingelser og hvordan er dette behov opfyldt?

 • Persontyper og personbestemt ledelse – Ildrød. Solgul. Skovgrøn. Havblå. Hvad er karakteristika for de forskellige mennesketyper, og hvordan motiverer og leder man dem bedst?

 • 360-graders profil – Afdækning af andres syn på lederen sammenholdt med lederens egen opfattelse.

 • Coaching – Individuel feedback på begge Insights profiler og drøftelse af udviklingsområder.

 • Handlingsplan – Strategi for vedvarende personlig udvikling på såvel individuelt niveau som på team- og organisationsniveau.

Udbytte

 • Bedre selvbillede – Lederne bliver mere bevidste om egne styrker og begrænsninger i deres ledelsesform.

 • Højere præstationsniveau – Lederne bliver opmærksomme på, hvordan de bedst udnytter deres styrker, og hvordan de skal overkomme begrænsninger, der spænder ben for resultaterne.

 • Større gennemslagskraft – Lederne bliver bedre til at spotte, hvad der driver og motiverer andre mennesker og tilpasse deres kommunikation og adfærd hertil.

 • Mere effektive teams – Lederne lærer, hvordan man sammensætter optimale team ud fra en præference- og relationsorienteret betragtning.

 • Større produktivitet – Lederne lærer, hvordan man bedst motiverer og inspirerer forskellige typer af medarbejdere til at yde deres bedste.

Klar til at forløse lederpotentialet? Ring til os på 72 34 59 99 eller… 

Kontakt os