Ledelseseffektivitet 2017-11-10T19:45:34+00:00

Ledelseseffektivitet

Klæd lederne på til at motivere medarbejderne optimalt

De bedste ledere er dem, som virkelig forstår at inspirere og motivere deres medarbejdere. Og det bedste til at gøre dét, er ledere med selvindsigt og forståelse for andre. Derfor tager vores kurser i ledelseseffektivitet også udgangspunkt i at styrke ledernes selvbillede og indsigt i, hvad der motiverer og driver deres medarbejdere og interessenter.

Lederforløbet ruster lederne til at varetage lederrollen med størst mulig succes og giver dem værktøjerne til at sikre en vedvarende positiv udvikling – både hos dem selv, deres medarbejdere og i organisationen som helhed.

Ved hjælp af håndgribeligt materiale og praksisnære øvelser hjælper vi lederne med at få et bedre selvbillede og forståelse for deres omgivelser, så de kan motivere deres medarbejdere, hurtigt løse konflikter, sammensætte optimale teams og påvirke deres interessenter i en positiv retning.

Forløbene henvender sig til ledere på alle niveauer og bliver sammensat, så de har størst effekt lige dér, hvor I har mest brug for det.

Brug det til at…

 • skabe et stærkt harmonisk ledelsesteam, der excellerer under alle arbejdsbetingelser
 • udvikle lederens evne til at inspirere og motivere medarbejderne optimalt.
 • løse arbejdspladsens virkelige udfordringer – en gang for alle.

Kursusbeskrivelse

Gennem dybdegående workshops og individuelle coachingsessioner udforsker vi ledernes potentiale og afdækker relevante udviklingsområder. Dernæst hjælper vi dem med at blive bedre til at spotte og forstå andre mennesketypers behov og motivationsfaktorer, så de kan tilpasse deres kommunikations- , samarbejds- og ledelsesstrategier optimalt til deres interessenter.

Indhold

 • Selvindsigt – Hvad er den foretrukne måde at arbejde, kommunikere og træffe beslutninger på?

 • Ledelsesstil – Hvad er lederens ideelle arbejdsbetingelser og hvordan er dette behov opfyldt?

 • Persontyper og personbestemt ledelse – Ildrød. Solgul. Skovgrøn. Havblå. Hvad er karakteristika for de forskellige mennesketyper, og hvordan motiverer og leder man dem bedst?

 • 360-graders profil – Afdækning af andres syn på lederen sammenholdt med lederens egen opfattelse.

 • Coaching – Individuel feedback på begge Insights profiler og drøftelse af udviklingsområder.

 • Handlingsplan – Strategi for vedvarende personlig udvikling på såvel individuelt niveau som på team- og organisationsniveau.

Udbytte

 • Bedre selvbillede – Lederne bliver mere bevidste om egne styrker og begrænsninger i deres ledelsesform.

 • Højere præstationsniveau – Lederne bliver opmærksomme på, hvordan de bedst udnytter deres styrker, og hvordan de skal overkomme begrænsninger, der spænder ben for resultaterne.

 • Større gennemslagskraft – Lederne bliver bedre til at spotte, hvad der driver og motiverer andre mennesker og tilpasse deres kommunikation og adfærd hertil.

 • Mere effektive teams – Lederne lærer, hvordan man sammensætter optimale team ud fra en præference- og relationsorienteret betragtning.

 • Større produktivitet – Lederne lærer, hvordan man bedst motiverer og inspirerer forskellige typer af medarbejdere til at yde deres bedste.

Andre løsninger til at tackle dine udfordringer

Er kurset i ledelseseffektivitet ikke lige dét, du leder efter? Så tag et kig på vores andre kurser.

SALGSEFFEKTIVITET

PERSONLIG EFFEKTIVITET

Vil du vide mere?

Så kontakt mig endelig for en uforpligtende snak om, hvordan vi kan udvikle jeres lederpotentiale

Bente Juel Danyar, chefkonsulent

25 55 40 03  
Send email