Insights Transformational Leadership 2017-09-28T11:14:32+00:00

Insights Transformational Leadership

Skab visionære ledere, der skaber mindeværdige resultater

Med Insights Transformational Leadership bliver der gået i dybden med alle aspekter inden for lederudvikling med fokus på at skabe varige forbedringer i ledelsens effektivitet.

Insights Transformational Leadership anvender de globalt anerkendte analyseværktøjer Insights Discovery og Insights Navigator, og forløbet kan tilpasses, så det komplementerer et eventuelt eksisterende in-house program for lederudvikling.

Hjælper dine ledere til

  • at inspirere deres omgivelser til at præstere i svære tider

  • at skabe engagerede, harmoniske og alsidige teams

  • at tilpasse deres personlig stil optimalt til deres omgivelser

  • at påvirke interessenter på en positiv og konstruktiv måde

Sådan fungerer Insights Transformational Leadership

Insights Transformational Leadership går i dybden med alle aspekter af lederudvikling i jeres virksomhed. Vores erfarne konsulenter guider jeres ledere gennem Insights’ otte ledelsesdimensioner og gør dem i stand til at vurdere egne kvalifikationer på hvert område.

Vi bruger Insights systemerne Discovery og Navigator til sammen at kortlægge lederens personlige og faglige kompetencer og arbejde med at udvikle dem på en praktisk og let anvendelige måde. Til sidst udarbejder vi sammen strategier for fortsat udvikling – både for dig personligt, for dit team og for hele organisationen. Udgangspunktet er Insights Navigator Transformational Leadership profilen, der bliver genereret på baggrund af besvarelser fra både lederen selv, lederens overordnede og det team, som lederen er chef for.

Forløbet tilpasser vi, så det komplementerer eventuelle in-house lederudviklingsforløb.

Se eksempel Insights Transformational Leadership personprofil

Insights Transformational Leadership er ideel til at…

give lederen konkrete værktøjer til at styrke sit individuelle præstationssniveau.

gøre lederen i stand til at inspirere og motivere teams, der kan tackle selv de sværeste udfordringer.

give lederen konkrete værktøjer til at forbedre relationer med vigtige interne og eksterne interessenter.

Skal I ud på rejse?

Så kontakt mig endelig for en uforpligtende snak om, hvordan I kommer i gang med jeres udviklingsrejse

Bente Juel Danyar, chefkonsulent

25 55 40 03  
Send email