Insights Deeper Discovery 2018-02-14T23:06:16+00:00

DEEPER DISCOVERY

Find ind til kernen af det fulde potentiale både individuelt og i teams.

Insights Deeper Discovery er næste stop på rejsen med Insights og fokuserer på den professionelle udvikling. Det er et unikt og kraftfuldt værktøj til at lokalisere uopdaget potentiale i både mennesker, teams og ledere og kan udvikle dem på dem måde, som igen andre kendte værktøjer formår.

Programmet er en kombination af gruppesamtaler, coaching og hjemmearbejde og går således virkelig i dybden med at transformere folks opfattelse af sig selv på arbejdspladsen. Målet: At lære lære deltagerne at værdsætte deres egen betydning, gøre dem forandringsparate og hjælpe dem med at udvikle handlingsplaner, så de kan skabe det eftermæle, de ønsker. sørge for, at de udarbejder handlingsplaner, som kan være med til at skabe et eftermæle, de kan være stolte af.

Hvad går det ud på?

Deeper Discovery bygger videre på Insights Discoverys enkle model med farveenergierne, men går nu længere i dybden og finder helt ind til kernen af potentialet. Den flytter fokus fra hverdagens rutiner og får i stedet den enkelte person til at kigge på sine mål, forhåbninger og bekymringer samt det eftermæle, han eller hun ønsker at skabe.

Det er et fantastisk værktøj for medarbejdere, teams og topledere, som vil maksimere deres potentiale og skabe et varigt eftermæle.

Hvad kan jeg bruge Deeper Discovery til?

Deeper Discovery har størst effekt, når det anvendes af personer, som står over for en vigtig beslutning. Det kan være noget positivt såsom en ny mulighed eller spændende udfordring, men det kan også være en situation i virksomheden, der er svær at tackle.

Ved at bruge Deeper Discovery til at fremme personlig og professionel udvikling kan vi:

  • hjælpe ledere med at skabe et eftermæle, de kan være stolte af

  • gøre det nemmere for teams at tackle deres største udfordringer

  • lære folk at bruge deres naturlige talent til at skabe en succesfuld karriere.

Klar til at samarbejde? Ring til os på 72 34 59 99 eller… 

Kontakt os